varmt välkommen !

Vi tar avstånd


Med anledning av att det den 6/5 kommer att börja sändas en tv-dokumentär på SVT i tre delar; ”De utvalda barnen” – en granskande dokumentärserie inifrån en annorlunda skola som drevs av avhoppade waldorfpedagoger för 40 år sedan.

 

Vi har inte sett, och kanske inte heller kommer att se dokumentären och kan därför inte kommentera innehållet.

 

Vi gissar att dokumentären kan komma väcka frågor och vill, liksom övriga Waldorf verksamheter, före den visas ta avstånd från den mycket annorlunda undervisning och pedagogik som bedrevs där och då.

 Bra att veta:

Idag granskas alla förskolor och skolor i Sverige på samma noggranna vis,- oavsett storlek på verksamhet, profil, pedagogisk inriktning eller geografisk placering.

 

Mycket kort om Solvikskolan:

Skolan, som då från början hette Nibbleskolan, grundades i början av 80-talet av en grupp lärare och föräldrar som valde att lämna den traditionella Waldorfskolan. Man hade en annan syn på hur man ville bedriva waldorfskola och waldorfpedagogik. Pedagogiken vid skolan utvecklades i riktning mot det som senare kom att kallas ”intuitiv pedagogik”. Man valde också att INTE ingå i Waldorfskolefederationen. De senaste åren har Solvikskolan närmat sig den traditionella Waldorfskolan och har i år gått med i Waldorfskolefederationen.