varmt välkommen !

Öppen förskola är igång
igen!

Vecka 41 kommer vi att vara på Blåklockan mellan 9.30-11.00!
Varmt varmt välkomna!

Att få vara barn


På waldorfförskolorna arbetar vi för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild.
Dagarna är genomtänkta utifrån barnens mognad och på deras villkor.
Detta skapas genom att låta barnen få vara barn utan stress och överkrav.


Kärleksfullt
bemötande

Vi har alltid tid för varje barn, vilket är lätt i våra små barngrupper.
Barnen känner sig sedda, bejakade och kärleksfullt bemötta av de vuxna.
Små händer smörjs in med olja före vilan, och ett knä finns alltid för ett trött barn.


Waldorfskolan kastanjen!
med start ht-23

Helsingborgs enda ekologiska skola!
Vi kan nu erbjuda elever en Waldorfinspirerad skola i Ramlösa med inriktning utomhuspedagogik, naturkunskap, kreativitet och konst. 
En liten trygg skola där varje elev blir sedd, en skola som stärker självkänsla, självförtroende och sociala förmågor.
Undser hösten kommer vi bjuda in till träffar för er som vill veta mer!
Hör av er vid minsta fundering!
skolakastanjen@outlook.com