En Vänlig Värld

Det är svårt att enkelt berätta om waldorfpedagogik eftersom den är så omfattande, bildar en helhet och bärs av så många stolpar. Då föräldrar står i kö och vill börja får de gå på ett kort informationsmöte om Waldorfpedagogik och hur dagarna gestlatas på förskolorna.

Att få vara barn

På Waldorfförskolan arbetar vi för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild, dagar är genomtänkta utifrån barnens mognad och på deras villkor. Det kan skapas genom att låta barnen få vara barn utan stress och överkrav. Vi tror på barnen och dess inneboende kraft och låter barnen mogna i sin egen takt och att få växa in i livet. Barndomen går inte i repris!

Leken

En av hörnstenarna i Waldorfpedagogiken är att arbeta med förebild och efterhärmning. Barnen lär sig av att ta efter. I förskolan gör vi meningsfulla arbeten som blir inspiration för deras lekar. Det kan vara att laga mat, utföra trädgårdsarbeten, snickra osv.

I den fria leken, som alltså inte är vuxenstyrd, kan barnen öva sig socialt och hitta lösningar, bli kreativa och företagsamma. Pedagogen är alltid närvarande och hjälper kanske till vid tex ett större kojbygge. Pedagogen har respekt för barnens lek och lägger sig endast i om de inte själva hittar en lösning vid en konflikt. Leka för livet!

Rytm och kontinuitet

Det pedagogiska arbetet i förskolan präglas av en tydlig rytm. Barn blir trygga då de känner igen och förstår. Därför ger vi barnen regelbundet återkommande upplevelser. Genom de rytmiskt återkommande händelserna under dagen, veckan, månaden och året pulserar som en in-och-ut-andning genom livet på förskolan. Aktiviteterna och traditionerna följer årstidernas växlingar. Flera gånger om året bjuds föräldrarna in på Årstidsfester som små höjdpunkter på förskolan.

Årstider

Årstiderna är det ”tema” som hela förskolan vila i. Mat, bakning, pyssel, hantverk, sånger, rim och ramsor och smyckade årstidsbord förgyller och samtidigt bär hela året. Och genom all härlig daglig utelek förstås!

Flera gånger om året bjuds hela familjen in på Årstidsfesterna som är små höjdpunkter på förskolan. Vissa är endast för barnen. Barnen har då förberett t.ex. med sånger, gestaltad saga, pyssel och annat fint. Skördefest, Lyktfest, Adventsträdgård, Lucia, Julfest, Semlefesten, Påskfest, Vårfest och sommarfest.

Språk och berättande

Vid den dagliga sagostunden efter maten tänds ett ljus, barnen lägger sig på sina fårskinnsfällar och gardinerna dras för. En stämning infinner sig. Fröken sjunger sagosången, sen börjar sagan. Språket är mångsidigt. Berättelser, sagor, sånger, rim och ramsor är viktiga inslag under dagen. De är oftast anpassade till årstiderna och låter barnen uppleva rytmen i ord och musik. Vi dramatiserar små berättelser och har dockspel. I Waldorfpedagogiken är berättandet av en saga viktigt.

Det finns en speciell kvalitet i de muntligt berättade sagorna. Man får direktkontakt med barnen och de utvecklar ett levande bild artat tänkande som ligger till grund för den vuxna människans flexibla tänkande. Den rytmiska upprepningen är även betydelsefull för att utveckla minnet. Sagorna berättas många gånger, de innehåller fina budskap. Det finns många andra tillfällen under dagen för språk och berättande, inte minst vid de fina stunderna vid matbordet.

Lugn och ro

Upplägget bjuder på möjlighet för ro och återhämtning. En nödvändighet för att hängivet kunna koncentrara sig, låta färdigheter landa och få utrymme till egna små analyser. I de små barngrupperna blir tempot aldrig för högt och möjlighet finns alltid att dra sig åt sidan. Det finns alltid ett kärleksfullt knä att sitta i och pedagogen har skapat en harmonisk innemiljö för sin barngrupp.

Hemlikt

Alla fröknar bonar om i sina respektive rum och inreder det på allra finaste vis, ,med kärlek och omsorg.
Det känns varmt och välkomnade för barnen.

Skapande

kreativitet utvecklas genom såväl fri lek som i det återkommande hantverket och akvarellmålning varje vecka. Barnen får varje dag öva sin konstnärlighet och skapaparglädje. Barnen serveras inga färdiga lösningar eller material. Vi ser hur barnen hittar lösningar, får kloka idéer, tillverkar det som behövs och blir flexibla i sitt förhållande till omvärlden.

Upplevelsepedagogik

Så har Waldorf blivit kallad. Stämmer! Vi vill ge barnen rika möjligheter att uppleva sin omvärld, före att vi ska berätta hur alltid ligger till. Att tillsammans med barnen förundras över fåglars sång tillsammans med barnen istället för att prata sönder upplevelsen med fakta kring den djurarten eller iakttagelsen av höstlöven som virvlar ned på marken istället för att berätta om tyngdraften. Genom egna upplevelser läggs grunden till hur allt hänger ihop. Vi vill ge barnen goda sinnesupplevelser som verkar fint in i barnet.

Omvårdnad

Vi har alltid tid för varje barn, vilket lätt i de små barngrupperna. Barnen känner sig sedda, bejakade och kärleksfullt bemötta av de vuxna. Små händer smörjs in med olja före vilan och ett knä finns alltid för ett trött barn. Pedagogerna är noga att barnen är välklädda, mätta och mår bra. Pedagogernas kärleksfulla engagemang skapar en avslappnad, vänlig och förlåtande atmosfär kring barnen. Barnen får det stöd de behöver.

Musik och sång

Att göra rätt sak vid rätt tillfälle;) Sång, musik och ramsor får stor plats varje dag. Inte minst på barnens samlingar. Barnen kan en massa årstidssånger men även klassiska barnvisor. Massor av sångglädje finns på våra samlingar och årstidsfester.

Goda förebilder

Pedagogerna är närvarande och skapar den bästa omgivningen för barnen. Med mycket glädje och kärlek ger vi ett härligt klimat för barnen. Pedagogerna är medvetna om hur viktigt det är vara härmbar! Hur vi pratar med varandra, gör, tänker och känner..