Varmt välkommen !

Små barngrupper

De yngsta barnen under ca 3 år vistas i en grupp med ca 4 barn med en egen pedagog. 
I storbarnsgruppen vistas ca 10 barn i åldern ca
3-6 år.

Ekologiskt

Trendlöst i allt. Färg på väggar, rengöringsmedel, lekmaterial, förbrukningsmaterial.

Bästa maten

I husen lagas ekologisk vegetarisk mat. Barnen hjälper gärna till, tex mala mjöl till bullar som de bakar på torsdagarna.

Natur och Årstider

Vi följer årstiderna som bär oss genom åren. Genom massor av utelek, årstidsfester, sånger, sagor, konstnärligt och maten. Här utvecklas ett fint grundläggande förhållningssätt till miljö och natur.

Goda förebilder

Pedagogerna är närvarande och skapar den bästa omgivningen för barnen. Barnen upplever vuxna som tydligt utför sysslor. De är lyhörda och ser varje barn. Barnen omges av mycket glädje och kärlek viket ger dem en god självbild.

Kontinuitet

Trygga rutiner, återkommande, traditioner och årstidsfester skapar trygga barn som känner igen sig i tillvaron. Trygga barn har lättare att knyta vänskap och ta in kunskap

Musik

Att göra rätt sak vid rätt tillfälle.
 Sång, musik och ramsor får stor plats varje dag

Sagor

Sagorna är ett kulturarv som berättas muntligt. Inre bilder skapas i deras egen inre värld. I fantasins värld kan allt hända, precis som hos uppfinnarens! Improviserade sagor varvas med folksagor som bjuder på fina budskap. I sagans är allt möjligt och ger fina inslag för gemensam lek.

Hemlikt

Stor omsorg läggs på att skapa en hemlik verklig miljö, där både vuxna och barn trivs. Miljön ska vara harmonisk, kreativ och inbjuda till lek.

Omvårdnad

Den livsviktiga omvårdnaden. Barnen känner sig sedda, bejakade och kärleksfullt bemötta av de vuxna. De vuxna är angelägna om barnens mående såväl fysiskt, psykiskt och själsligt. Små händer smörjs in med olja och ett knä finns alltid för ett trött barn. Barnen får mycket kärlek och det stöd de behöver.

Fri lek

Massor av fri, inte vuxenstyrd lek. Här utvecklas barnen socialt och bearbetar kunskap och upplevelser. Fantasi, kreativitet, företagsamhet och stor idérikedom finns i överflöd.

Lugn & ro

Dagarna bjuder på möjlighet för viktig ro och återhämtning. Nödvändighet för hälsan, orka vara en god vän, förutsättning för kunskapsinlärning och koncentration.

Skapande

Kreativitet utvecklas genom fri lek och spontant skapande till det återkommande hantverket och akvarellmålningen varje vecka. Barnen omges av vuxna som har ett skapande förhållningssätt.

Glädje - skratt, fniss och humor!

Världen är god!

Waldorfskolan Kastanjen!
med start HT-23

Helsingborgs enda ekologiska skola!
Vi kan nu erbjuda elever en Waldorfinspirerad skola i Ramlösa med inriktning utomhuspedagogik, naturkunskap, kreativitet och konst. 
En liten trygg skola där varje elev blir sedd, en skola som stärker självkänsla, självförtroende och sociala förmågor.
Under hösten kommer vi bjuda in till träffar för er som vill veta mer!
Hör av er vid minsta fundering!
skolakastanjen@outlook.com