Vår Vänliga Värld

Det är inte helt enkelt att berätta om waldorfpedagogik eftersom den är så omfattande, den bildar en helhet och bärs av så många stolpar.
Då föräldrar står i kö och vill börja blir de inbjudna på ett kort informationsmöte om Waldorfpedagogik och hur dagarna gestaltas på förskolorna.

Det finns även tillfällen att komma på vår Öppna Förskola på onsdagar, där det finns goda möjligheter att få svar på sina frågor.
Kika gärna under fliken "Förskolorna/Öppen verksamhet" för att se tider och plats.

Vi är väldigt stolta över våra små barngrupper!

Med våra små barngrupper gör det möjligt för oss att se varendaste litet barn.  
Barnen känner sig sedda, bejakade och kärleksfullt bemötta av de vuxna.
Pedagogerna är noga att barnen är välklädda, mätta och mår bra. Pedagogernas kärleksfulla engagemang skapar en avslappnad, vänlig och förlåtande atmosfär kring barnen.

Att låta barn få vara barn!

På Waldorfförskolan arbetar vi för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild, dagar är genomtänkta utifrån barnens mognad och på deras villkor. Det kan skapas genom att låta barnen få vara barn utan stress och överkrav. Vi tror på barnen och dess inneboende kraft och låter barnen mogna i sin egen takt och att få växa in i livet.
Barndomen går inte i repris!
Det tål att upprepas flera gånger.

En rytm i vardagen!

Det pedagogiska arbetet i förskolan präglas av en tydlig rytm.
Barn blir trygga då de känner igen och förstår. Därför ger vi barnen regelbundet återkommande upplevelser.
Genom de rytmiskt återkommande händelserna under dagen, veckan, månaden och året pulserar som en in-och-ut-andning genom livet på förskolan.
Aktiviteterna och traditionerna följer
årstidernas växlingar.

Den värdefulla leken!

En av hörnstenarna i Waldorfpedagogiken är att arbeta med förebild och efterhärmning. Barnen lär sig av att ta efter. I förskolan gör vi meningsfulla arbeten som blir inspiration för deras lekar. Det kan vara att laga mat, utföra trädgårdsarbeten, snickra osv.

I den fria leken, som alltså inte är vuxenstyrd, kan barnen öva sig socialt och hitta lösningar, bli kreativa och företagsamma. Pedagogen är alltid närvarande och hjälper kanske till vid tex ett större kojbygge. Pedagogen har respekt för barnens lek och lägger sig endast i om de inte själva hittar en lösning vid en
konflikt. Leka för livet!

Som vi skapar!

Barnen får varje dag öva sin konstnärlighet och skapaparglädje. 
Barnen serveras inga färdiga lösningar eller material. 
Vi ser hur barnen hittar lösningar, får kloka idéer, tillverkar det som behövs och blir flexibla i sitt förhållande till omvärlden.

Och vi upplever!

Vi vill ge barnen rika möjligheter att uppleva sin omvärld, före att vi ska berätta hur alltid ligger till.
Att tillsammans med barnen förundras över fåglars sång tillsammans med barnen istället för att prata sönder upplevelsen med fakta kring den djurarten eller iakttagelsen av höstlöven som virvlar ned på marken istället för att berätta om tyngdraften.
Genom egna upplevelser läggs grunden till hur allt hänger ihop.
Vi vill ge barnen goda sinnesupplevelser som verkar fint in i barnet.

Musiken och sången!

Barnen kan en massa årstidssånger men även klassiska barnvisor. 
Massor av sångglädje finns på våra samlingar och årstidsfester.
Och fröknarna trallar gärna på en melodi i bakgrunden som ofta smittar av sig.

Sagornas och berättandets magiska värld!


Vid den dagliga sagostunden efter maten tänds ett ljus, barnen lägger sig på sina fårskinnsfällar och gardinerna dras för.
En stämning infinner sig. Fröken sjunger sagosången, sen börjar sagan.
I Waldorfpedagogiken är berättandet av en saga viktigt.
Språket är mångsidigt.

Sagorna berättas många gånger och de innehåller ofta fina budskap.
Berättelser, sagor, sånger, rim och ramsor är viktiga inslag under dagen.
De är oftast anpassade till årstiderna och låter barnen uppleva rytmen i ord och musik. Vi dramatiserar små berättelser och har dockspel
.

Det finns en speciell kvalitet i de muntligt berättade sagorna. Man får direktkontakt med barnen och de utvecklar ett levande bild artat tänkande som ligger till grund för den vuxna människans flexibla tänkande.
Den rytmiska upprepningen är även betydelsefull för att utveckla minnet.
Det finns många andra tillfällen under dagen för språk och berättande, inte minst vid de fina stunderna vid matbordet.

Våra årstider ger oss vårt sammanhang!

Årstiderna är det ”tema” som hela förskolan vila i.
Mat, bakning, pyssel, hantverk, sånger, rim och ramsor och smyckade årstidsbord förgyller och samtidigt bär hela året.
Och genom all härlig daglig utelek förstås!

Flera gånger om året bjuds föräldrarna in på Årstidsfester som små höjdpunkter på förskolan. Vissa är endast för barnen.
Barnen har då förberett t.ex. med sånger, gestaltad saga, pyssel och annat fint.

Det finns många tillfällen att fira!
Vi har Skördefest, Lyktfest, Adventsträdgård, Lucia, Julfest, Semmelfest, Solfest, Påskfest, Vårfest och Sommarfest.

Varför waldorfpedagogik?

Frågorna kan vara många och kanske kan ni få svar på några genom att kika på denna värdefulla film. 
En fin inblick i waldorfpedagogikens magiska värld.