Helsingborgs enda ekologiska grundskola
har slagit upp dörrarna!

På Waldorfskolan Kastanjen erbjuder vi en unik, småskalig, varm och trygg skolmiljö från förskoleklass till 3:an.
Höstterminen 2023 startade vi upp med en förskoleklass och nu fyller 

vi på med klasser underifrån.
Vi kommer att erbjuda 15 elever plats i varje klass.

Elevernas välmående och lärande gynnas av kreativ och stimulerande undervisning, trygga relationer och en naturnära skolvardag och med stort fokus på det ekologiska.


Skolvalet 2024

Steg 1

Anmäl ert barn här via hemsidan. 
Det gör ni här under.


Steg 2

Anmäl ert barn även via Helsingborgs kommuns hemsida.
Gör skolvalet | Helsingborg.se
Även ni som bor i en annan kommun gör valet  via denna länk.
VIKTIGT ATT NI GÖR BÅDA DESSA TVÅ STEG!

Steg 3

När skolvalsperioden är slut fördelas platserna.Så snart skolplaceringarna är klara får ni ett besked under mars månad.

Sätt upp ert barn i kö här hos oss på Waldorfskolan Kastanjen

Visioner & pedagogik

I waldorfskolan strävar vi efter att få en rytm i lektionerna, dagens och veckans förlopp, månadernas och naturligtvis också i årsförloppet. 

Ett exempel är de regelbundet återkommande årstidsfesterna.

Här utvecklas hela människan – tanken, känslan och viljan. 

Genom metoder i bild, musik och hantverk ges barnen ett lustfyllt lärande, utvecklad kreativitet och en positiv självbild. 

Tidigt lär sig barnen att ta hänsyn till varandra och att utveckla sin empati.

Med naturen som klassrum!

Stor del av vår undervisning kommer att ske i naturen.

När man flyttar ut en del av undervisningen gynnar det elevernas skolprestationer.

Naturen är en stor inspirationskälla för att läsa, skriva, räkna, samt för idrotten, motoriken, hälsa och naturkunskap, teknik och skapande.

Naturkontakten är bra för elevernas hälsa och välbefinnande, liksom för deras personliga och sociala utveckling.

I förlängningen stärks både barnens självkänsla, impulskontroll, kreativitet och samarbetsförmåga.

 

En liten inblick på Waldorfskolan Kastanjen!

Vill ni komma på besök?

Maila oss gärna på skolakastanjen@outlook.com
för att boka in ett besök.

Dokument att ladda ner
Synpunkter och klagomål Kastanjen.pdf
Plan mot kränkade behandling och diskriminering Kastanjen.pdf

Kontaktuppgifter

Adress

Waldorfskolan Kastanjen

Gravörgatan 14

Ramlösa

25360

Sverige

Mail
Telefon

Ekologisk & hållbar skola

Förskoleklass - våra Solbarn

Fritidshemmet

Utomhuspedagogik

Tematisk undervisning &
schemats rytm

Läroplan & Styrdokument

Konst är ett förhållningssätt

Klass 1-3

Jämlikhet & Ömsesedig respekt

Barnkonventionen som lag

Sagor & Berättelser

Digitala verktyg

Hela människan

Ekologiska måltider

Gemenskap

Hur tar man sig till Waldorfskolan Kastanjen?


Skolan ligger i södra delarna av Helsingborg. 
Närmare bestämt på 
Gravörgatan 14
254 60 Ramlösa

Man tar sig lätt hit via motorvägen, via österleden men även med buss nr 2.