Hösten 2023 öppnar Helsingborgs
första ekologiska grundskola
 i Ramlösa på Gravörgatan 14!

På Waldorfskolan Kastanjen kommer vi att erbjuda en unik, småskalig, varm och trygg skolmiljö från förskoleklass till 3:an.
Vi startar upp med en förskoleklass till hösten 2023 och åren därpå fyller på underifrån.
Vi kommer att erbjuda 15 elever plats i varje klass.

Elevernas välmående och lärande gynnas av kreativ och stimulerande undervisning, trygga relationer och en naturnära skolvardag och med stort fokus på det ekologiska.


Visioner & pedagogik

I waldorfskolan strävar vi efter att få en rytm i lektionerna, dagens och veckans förlopp, månadernas och naturligtvis också i årsförloppet. 

Ett exempel är de regelbundet återkommande årstidsfesterna.

Här utvecklas hela människan – tanken, känslan och viljan. 

Genom metoder i bild, musik och hantverk ges barnen ett lustfyllt lärande, utvecklad kreativitet och en positiv självbild. 

Tidigt lär sig barnen att ta hänsyn till varandra och att utveckla sin empati.

Med naturen som klassrum!

Stor del av vår undervisning kommer att ske i naturen.

När man flyttar ut en del av undervisningen gynnar det elevernas skolprestationer.

Naturen är en stor inspirationskälla för att läsa, skriva, räkna, samt för idrotten, motoriken, hälsa och naturkunskap, teknik och skapande.

Naturkontakten är bra för elevernas hälsa och välbefinnande, liksom för deras personliga och sociala utveckling.

I förlängningen stärks både barnens självkänsla, impulskontroll, kreativitet och samarbetsförmåga.

 

Efter Öppet hus....

Vår blivande skola!

Vår klasslärare och skolans biträdande rektor fixar och donade i våra blivande skollokaler inför Öppet hus.
En fin början men vi har så klart en del att stå även framöver.

Klassrummet!

För er som inte hann eller kunde komma så får ni här en liten inblick i våra lokaler.
Och vill ni komma förbi så hör gärna av er till oss via vår mail så kommer vi överens om tid och öppnar upp dörrarna för er.
skolakastanjen@outlook.com


Skolval 2023

Anmälan ska göras senast den 31/1-2023

Steg 1

Anmäl ert barn i kö via länken här under!

Steg 2

Gör ert skolval på Helsingborgs stads hemsida.Anmälan är öppen 1 december-31 januari!

Steg 3

Antagningsbesked skickas ut i mars!

Ekologisk & hållbar skola

Förskoleklass - våra Solbarn

Fritidshemmet

Utomhuspedagogik

Tematisk undervisning &
schemats rytm

Läroplan & Styrdokument

Konst är ett förhållningssätt

Klass 1-3

Jämlikhet & Ömsesedig respekt

Barnkonventionen som lag

Sagor & Berättelser

Digitala verktyg

Hela människan

Ekologiska måltider

Gemenskap

Hur tar man sig till Waldorfskolan Kastanjen?


Skolan ligger i södra delarna av Helsingborg. 
Närmare bestämt på 
Gravörgatan 14
254 60 Ramlösa

Man tar sig lätt hit via motorvägen, via österleden men även med buss nr 2.