Våra barngrupper

Småbarnen

De yngsta barnen i åldern upp till ca 3 år går i Småbarnsgrupperna. De är 4 barn i en egen grupp med sin egen pedagog. (En tydlig Anknytningsperson)

Lyx tänker många, självklarhet tycker vi. De yngsta barnen är inga s.k. gruppbarn utan små söta egoister!
De har ett gränslöst behov av omvårdnad och lyhördhet.
De grundläggande behoven kan med kärlek och tid tillgodoses i en liten grupp.
Samma pedagog tar hand om barnet till det blir dags att börja i Storbarnsgruppen.


Det byggs upp en förtrolig relation mellan varje litet barn och dess pedagog.
Dagarna är kontinuerligt upplagda så att alla småbarn känner igen sig och känner sig trygga. 
Barnen går ut och leker i den härliga utemiljön både under förmiddagen och eftermiddagen och följer naturens skiftningar 2 gånger om dagen.

Storbarnen

Barnen är i åldern ca 3 år till 6 år när de går i Storbarnsgrupperna. Det är ca 10 barn tillsammans med en egen pedagog. 

Köksfröken finns alltid nära till hands och följer t.ex. alltid med på utflykt. 

Barnens dagar följer ett genomtänkt upplägg, där varje dag genom görs unik genom sin egen aktivitet.

Måndag – Målningsdag
Tisdag – Hantverk
Onsdag – Utflykt
Torsdag – Bakning
Fredag – Huslig dag

Alla årstider följer som ett genomgående tema för hela förskolornas upplägg, läs mer under fliken pedagogik.
Dagarna innehåller mycket fri lek där barnen övar sig på precis alla områden!
Fröken är ständigt närvarande men har respekt för barnens lek och gör sysslor så som kratttar eller lagar något i periferin av barnen.

”Pedagogen skapar den bästa omgivningen för barnet att fostra sig själv. Fostran till frihet”